VISUELL KOMMUNIKATION

Den visuella kommunikationen skall spegla företagets varumärke i form av allt grafiskt i företaget.

All formgivning och design som ingår i t.ex kataloger, butiksinredning, förpackningar, animationer, illustrationer, 3D, hemsidor, annonsering digitalt och i print osv. skall ha en röd tråd så att mottagaren känner igen varumärket oavsett vilken kommunikationsyta man utnyttjar.

GRUNDDESIGN

Det är viktigt att ha en stabil grunddesign att utgå från. Ett tips är att lägga ner lite extra tid på just detta då denna design kommer utnyttjas i alla sammanhang sen.

LÄTT ATT KÄNNA IGEN VARUMÄRKET

Den visuella identiteten skall helst vara så tydlig och självklar som möjligt. Hela vitsen med detta är att mottagaren skall känna igen varumärket snabbt.

ANVÄND ETT FÄRGCHEMA OCH HÅLL FAST VID DET

Färgschemat är otroligt viktigt för känslan av varumärket. Detta genomsyrar också allt grafiskt som görs. Hitta symboler som tydliggör formgivningen.

TYPSNITT

Välj inte för många typsnitt. Det blir bara rörigt. Välj ett eller två. Kanske ett för rubriker och ett för brödtexten och håll stenhårt på att alla berörda parter använder dessa.

UTFORMA EN LAYOUT SOM PASSAR VID ALLA TILLFÄLLEN

Layouten är det som håller ihop allt som är bestämt. Samma design på allt grafiskt från hemsidan till skyltar på kontoret.

GRAFISK PROFIL

Se till att du har en genomarbetad grafisk profil. In den ingår logo, symboler, typsnitt, färgchema, ikoner och mönster. Denna samlade profil kommer alla berörda parter utgå från. Allt från tidningar till personal.