WOMAN RETUSCH

WOMAN RETUSCH

IMAGEBILD SWIMWEAR Fotning i studio utan bakgrund. Målet var att göra fantasybilder. Med många olika beståndsdelar retuscherade jag in dessa i bilden. Detta var nog den mest utmande retuscheringen jag gjort. Att få släpet att glida naturtroget i vattnet och se till...