IMAGEBILD SWIMWEAR

Fotning i studio utan bakgrund.

Målet var att göra fantasybilder.

Med många olika beståndsdelar retuscherade jag in dessa i bilden.

Detta var nog den mest utmande retuscheringen jag gjort. Att få släpet att glida naturtroget i vattnet och se till att speglingarna i vattnet såg riktigt ut var en utmaning.