IMAGEBILD

Istället för att fota en ny imagebild blir det mer ekonomsikt att retuschera in den nya färgen för året på befintlig imagebild.

Är det lätt så ändrar jag färgerna.

När det inte riktigt går så fotar jag om bh:n och retuscherar in den.