Mycket av mina uppdrag består av att ändra färg på befintliga produkter. Istället för att lägga pengar på ny fotografering så gör jag en färgkorrigering.

FÄRGKORRIGERING

Mycket av mina uppdrag består av att ändra färg på befintliga produkter. Istället för att lägga pengar på ny fotografering så gör jag en färgkorrigering.

I dett fall utgick jag från den svarta produkten och gjorde en ändring till hudfärgad produkt.

Mycket av mina uppdrag består av att ändra färg på befintliga produkter. Istället för att lägga pengar på ny fotografering så gör jag en färgkorrigering. Svart variant