FÖRPACKNINGSDESIGN

Många produkter kräver någon form av förpackning.

Vi kan ge förslag på hur en förpackning kan se ut, rita upp den i original eller utgå från en befintlig.

Vi kan också göra en 3D-visualisering som tydligt visar hur din förpackning kan komma att se ut innan du lagt en massa pengar på tryck.